bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/6/13 Zamówienie z wolnej ręki na realizację robót budowlanych w żłobku nr 29 przy ul. Gogola 9 i w żłobku nr 6 przy ul. Elsnera 12 w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych nie ujętych w zamówieniu podst. nr MZŻ/T/262/5/13

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZŻ/T/262/6/13

Łódź, dnia 30 lipca 2013r


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP nr 302200-2013 z dnia 30.07.2013 roku

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót budowlanych w żłobku nr 29 przy ul. Gogola 9 i w żłobku nr 6 przy ul. Elsnera 12 w zakresie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/5/13 została zawarta umowa z:

Markiem Piasecznym
Zakład Remontowo Budowlany
ul. Rumuńska 18A
91-336 Łódź
Cena brutto: 7 750,24 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 30.07.2013 11:00
Dokument oglądany razy: 392
Podlega Ustawie