bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Numer sprawy : MZZ/T/262/12/11 Łódź, dnia 19 września 2011


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
(Ogłoszenie o zamówieniu BZP - 282072 – 2011 z dnia 09.09.2011 roku)

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 18 000 litrów do kotłowni olejowej w budynku żłobka nr 8 przy ul. Starorudzkiej nr 5/7 została wybrana najkorzystniejsza, z najniższą ceną, oferta złożona przez:

Batorski i Wspólnicy sp.j.
Józefin 40, 97-225 Ujazd
za cenę z VAT – 67 305,60 zł –100 pkt
Oferta nr 1

Ofertę złożyła również firma:
PETROLIS Sp. z oo. 26-700 Zwoleń, ul. Władysława Jagiełły 10a/204
za cenę z VAT - 71 512,20 zł – 94 pkt
Oferta 3

Oferty odrzucone:
PPHU LUNA Jacek Skorupa, ul. Zgierska 57A, 95-070 Aleksandrów Łódzki – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 - zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca błędnie obliczył należny podatek VAT i cenę ofertową brutto.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 24 września 2011r.
 

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 19.09.2011 14:18
Dokument oglądany razy: 518
Podlega Ustawie