bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/5/13 Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych oraz kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/5/13
BZP NR 111925 data zamieszczenia: 14-06 -2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro na sukcesywną dostawę mrożonek owocowych i warzywnych oraz kapusty i ogórków przetworzonych do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp została zawarta umowa z firmą:

„ Bracia Ledzion”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion;
z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych 25/27,

Wynagrodzenie za realizację całości zamówienia uzupełniającego:
za cenę z VAT – 34 576,66 zł

Łódź, dnia 14 czerwca 2013 roku.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 14.06.2013 09:47
Dokument oglądany razy: 327
Podlega Ustawie