bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 1 obiektu na terenie Łodzi - żłobek nr 7 ul. Szpitalna 11/13

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 12 września 2011 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/11/11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 242353 – 2011 z dnia 12.09.2011

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zamówienia
z wolnej ręki na dostawę energii cieplnej oraz świadczenie usług przesyłowych dla 1 obiektu na terenie Łodzi - żłobek nr 7 ul. Szpitalna 11/13 została zawarta umowa z:


Dalkia Łódź SA
ul. J. Andrzejewskiej 5
90-975 Łódź
za cenę z VAT – 92 871,96 zł
 

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 12.09.2011 10:03
Dokument oglądany razy: 499
Podlega Ustawie