bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/14/12 Zamówienie uzupełniające w zakresie usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/13/11

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 26 października 2012r.

Numer sprawy: MZŻ/T/262/14/12

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP: 420868-2012 z dnia 26.10.2012r.


Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2012 roku w zakresie usuwania usterek i awarii oraz wykonywania prac konserwacyjno - remontowych w instalacjach elektrycznych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/13/11 została zawarta umowa z:

Stanisławem Cuprjakiem
Zakład Instalacji Elektrycznych
ul. Gubałówka 32
92-116 Łódź
za cenę z VAT – 9 998,51 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 26.10.2012 14:41
Dokument oglądany razy: 441
Podlega Ustawie