bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/A/262/5/12 Zamówienie w trybie z wolnej ręki na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Oznaczenie sprawy : MZŻ/A/262/5/12
BZP NR 191727 - 2012 z dnia 06-09-2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na sukcesywną dostawę świeżych warzyw i owoców do 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt7 ustawy Pzp, została zawarta umowa z:

Romanem Grobelnym , właścicielem:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo – Usługowego
„DOMAGROL”
Nagórki 49
99-150 Grabów

Wynagrodzenie za realizację całości zamówienia uzupełniającego:
za cenę z VAT 71 744,88 zł.

Opublikował: Hanna Nowicka
Publikacja dnia: 06.09.2012 08:43
Dokument oglądany razy: 383
Podlega Ustawie