bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

MZŻ/T/262/11/12 Zamówienie uzupełniające na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2012 roku w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji kotłowni i węzłów ciep

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Łódź, dnia 17 lipca 2012 roku

Numer sprawy: MZŻ/T/262/11/12


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
BZP 255110-2012 z dnia 17.07.2012

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zawiadamia, że w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na usuwanie usterek i awarii w 30 obiektach MZŻ, na terenie Łodzi w 2012 roku w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych oraz przeprowadzanie konserwacji kotłowni i węzłów cieplnych nie ujętych w zamówieniu podstawowym nr MZŻ/T/262/13/11 została zawarta umowa z:


Waldemarem Sitkiem
Zakład Instalacyjno – Ślusarski
ul. Próchnika 25/26
90-708 Łódź
za cenę z VAT – 27 454,99 zł

Opublikował: Anna Majewska
Publikacja dnia: 17.07.2012 11:24
Dokument oglądany razy: 490
Podlega Ustawie